Privacy

Pykawifi zal in het belang van haar dienst zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Pykawifi is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Pykawifi hecht veel waarde aan uw privacy en houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens die van kracht is sinds 2001. Voor het functioneren van de dienstverlening van Pykawifi is het soms noodzakelijk om bepaalde gegevens te bewaren. Leest u daarom deze Privacy Verklaring.


Persoonsgegevens en verwerking

Indien Gebruiker een verzoek doet voor één van de diensten of producten van Pykawifi, kan Pykawifi een aantal (persoons?) gegevens verlangen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Pykawifi. Deze gegevens worden door Pykawifi verwerkt en vastgelegd om gehoor te kunnen geven aan het verzoek van Gebruiker voor levering van de diensten en producten en om Gebruiker verder goed van dienst te kunnen zijn. Pykawifi zal de gegevens van Gebruiker niet ter beschikking stellen aan derden tenzij dit nodig is voor de behandeling en levering van het aangevraagde of als we hiertoe verplicht worden door wet?of regelgeving.


Onoorbare teksten

Gebruiker heeft bij Pykawifi de mogelijkheid informatie op de Website te zetten in bijvoorbeeld het blog. Pykawifi behoudt zich het recht voor om deze teksten te verwijderen indien deze in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden. Indien een Gebruiker bepaalde informatie in strijd met onze Algemene Voorwaarden of kwetsend vindt, kan Gebruiker hiervan melding maken bij Pykawifi. Pykawifi zal deze melding dan met alle redelijkheid behandelen en zo mogelijk actie ondernemen.


Cookies

Om u goed van dienst te kunnen zijn maakt Pykawifi gebruik van cookies, zogenaamde kleine bestandjes die op uw harde schijf worden geplaatst. Indien u meer informatie wil over cookies verwijzen wij u door naar de websites van Microsoft of Google. Geheimhouding Alle medewerkers van Pykawifi, haar moederbedrijf 4Boosting Online Media en zij die in opdracht van Pykawifi werken en mogelijk toegang hebben tot uw (persoons-) gegevens zijn verplicht tot geheimhouding van deze (persoons-) gegevens. Uitzondering hierop kan zijn een verplichting tot mededelingen door wet? of regelgeving.


Wijzigingen

Pykawifi kan wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Verklaring, bekijkt u deze daarom regelmatig.